Skip links

Organisatieverhaal verbindt mensen

Als er iets van belang is in deze tijd is het eenheid van identiteit en ambitie. Organisaties die hun eigen verhaal kennen en ernaar leven, bieden hun medewerkers en klanten betrokkenheid en houvast.

Waarom een organisatieverhaal?

In de wereld van nu is de behoefte aan geloofwaardigheid en verbinding enorm gegroeid. Meer dan ooit is een geloofwaardig en helder organisatieverhaal essentieel. Het vergroot de betrokkenheid en creëert ambassadeurs.

Contact opnemen

Voor wie?

Het organisatieverhaal is er voor overheden en maatschappelijke organisaties. Medewerkers verwachten leiderschap, visie en perspectief. Hoe creëert u een verhaal van begeestering en overtuiging, de brandstof van verandering en verbinding?

Contact opnemen

Hoe werken we?

Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? Wij geven antwoord op deze cruciale vragen. Op basis van research, workshops en interviews leggen wij de Waarom van uw organisatie in co-creatie vast in een kernconcept, kernstructuur en organisatieverhaal.

Contact opnemen

Wat is het rendement?

Medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie. Door hen de juiste gereedschappen te geven om het verhaal eigen te maken, bouwt u aan een krachtig wij-verhaal. De oprechte trots van medewerkers op ‘hun’ organisatie straalt af op iedereen die zij spreken, professioneel en privé.

Contact opnemen

FAQ

 • U wilt een krachtige visie op de toekomst. Het verhaal zorgt dat de visie landt en wordt omarmd binnen de organisatie. Het verbindt de visie met de dagelijkse praktijk en versterkt het ‘wij-gevoel’.
 • U heeft een ingrijpende organisatieverandering achter de rug. Het verhaal geeft betekenis en is een kompas voor de toekomst.
 • U ervaart een verschil tussen uw identiteit en imago. Het verhaal geeft richting aan alle interne en externe communicatie.

We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat een bedrijf, een merk en een organisatie ons meer zegt en doet dan het andere. Storytelling maakt gebruik van persoonlijke ervaringen, gezichtspunten, herinneringen en menselijke achtergrondverhalen. Storytelling brengt het menselijke gevoel, persoonlijke ervaringen en kennis terug in het organisatieverhaal. Wel is het zaak om vooraf helder te krijgen waarvoor je het vertelinstrument wilt inzetten. 

Het is belangrijk op te merken dat het succes van een organisatieverhaal afhangt van de consistentie waarmee het wordt gecommuniceerd en nageleefd binnen de organisatie. Het verhaal moet niet alleen woorden op papier zijn, maar ook weerspiegeld worden in de acties en beslissingen van de organisatie. Welke doelen kun je met verhaal & storytelling tot ontwikkeling brengen?

* Visie overbrengen, missie uitdragen

Het organisatieverhaal kan dienen als een gids voor de organisatie, waarbij het de richting aangeeft waarin de organisatie wil gaan. Het benadrukt de missie en het doel van de organisatie en helpt de medewerkers te begrijpen waarom ze doen wat ze doen.

* Maatschappelijke impact
Sommige organisaties streven naar maatschappelijke impact en verandering. Het verhaal kan dienen als een instrument om het publiek bewust te maken van de maatschappelijke doelen en initiatieven van de organisatie.

* Mensen motiveren

Het verhaal helpt bij het definiëren van de identiteit en cultuur van de organisatie. Het beschrijft de kernwaarden en overtuigingen die de organisatie drijven en creëert een gevoel van gemeenschap en samenhang onder medewerkers.

* De betrokkenheid vergroten

Een inspirerend organisatieverhaal kan de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Het geeft hen een gevoel van trots en betekenis in hun werk en een betekenisvolle organisatiemissie helpt bij het verbinden van de individuele dromen en drijfveren.

* Overbrengen wie je als leider bent

Het organisatieverhaal kan als leidraad dienen voor leiderschap en besluitvorming binnen de organisatie. Het kan helpen bij het vormgeven van je persoonlijke leiderschapsverhalen.

* Communicatie versterken

Het verhaal kan worden gebruikt in marketing- en communicatiemateriaal om de boodschap van de organisatie over te brengen aan klanten, investeerders en andere belanghebbenden.

In deze veranderlijke tijd zijn mensen op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid. De waardering voor uw organisatie hangt meer dan ooit samen met uw intentie. Een goed organisatieverhaal hangt meer dan ooit samen met wie u bent in plaats van wat u doet. Hoe groot is uw betrokkenheid, intern en extern? Het organisatieverhaal is gericht op de lange termijn en geeft blijk van uw bereidheid in deze samenleving te investeren. Hoe duurzaam wilt u zijn? Het gaat om het bouwen van duurzame relaties. De waarde van een organisatie staat of valt met: geloofwaardigheid. Identiteit en imago zijn authentiek. Mensen ervaren die eenheid en voelen zich verbonden in een gemeenschappelijk verhaal. U wordt onder meer beloond met loyale medewerkers. Zij worden ‘ambassadeurs’ en zorgen ervoor dat uw verhaal steeds opnieuw verteld wordt. 

Een duurzaam organisatieverhaal legt de nadruk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid als kernprincipes van een organisatie. Het draait om het vertellen van het verhaal van de organisatie op een manier die de inzet voor milieu, sociale rechtvaardigheid en economische verantwoordelijkheid benadrukt. Hier zijn enkele kenmerken van een duurzaam organisatieverhaal:

 1. Milieuverantwoordelijkheid: Het verhaal benadrukt de inzet van de organisatie voor milieuvriendelijke praktijken, zoals duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiëntie, afvalvermindering en de bescherming van ecosystemen.
 2. Sociale rechtvaardigheid: Het verhaal richt zich op de inspanningen van de organisatie om sociale rechtvaardigheid te bevorderen, inclusief diversiteit, gelijkheid, eerlijke arbeidspraktijken en betrokkenheid bij gemeenschappen.
 3. Economische verantwoordelijkheid: Het verhaal illustreert het streven van de organisatie naar economische verantwoordelijkheid, zoals het nastreven van winst met ethische en duurzame zakelijke praktijken, het ondersteunen van lokale economieën en het creëren van waarde voor alle belanghebbenden.
 4. Transparantie en verantwoording: Een duurzaam organisatieverhaal benadrukt transparantie in rapportages over duurzaamheidsinspanningen en verantwoording voor eventuele negatieve impact die de organisatie kan hebben.
 5. Innovatie en verbetering: Het verhaal kan de nadruk leggen op de innovatieve benaderingen en voortdurende verbetering van de organisatie op het gebied van duurzaamheid, zoals het ontwikkelen van groene producten, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het vinden van nieuwe manieren om positieve sociale impact te creëren.
 6. Betrokkenheid van belanghebbenden: Een duurzaam organisatieverhaal betrekt alle belanghebbenden, inclusief medewerkers, klanten, leveranciers, investeerders en de bredere gemeenschap, om samen te werken aan duurzame doelen.
 7. Maatschappelijke Impact: Het verhaal beschrijft de impact van de organisatie op de samenleving als geheel, inclusief de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen.

Kun je een hele organisatie vangen in een verhaal dat direct associaties oproept met wat uw organisatie zo onderscheidend maakt en zo raak typeert? Dat kan zeker en daarbij hanteren wij een aantal uitgangspunten:

 1. Ken je doelgroep: Begin met het begrijpen van je doelgroep, inclusief medewerkers, klanten, investeerders en andere belanghebbenden. Wat zijn hun waarden, interesses en behoeften? Het verhaal moet relevant en aansprekend zijn voor deze doelgroepen.
 2. Definieer je missie en waarden: Zorg ervoor dat je een duidelijke en sterke missie hebt die de ‘waarom’ van je organisatie verklaart en de kernwaarden die je organisatie leidt. Dit zijn de bouwstenen van je verhaal.
 3. Identificeer je unieke Identiteit: Wat onderscheidt je organisatie van anderen? Identificeer je USP’s benadruk die in je verhaal.
 4. Vertel een verhaal: Gebruik storytellingtechnieken om je verhaal levendig en boeiend te maken. Vertel geen droge feiten, maar gebruik anekdotes, voorbeelden en emotie om je verhaal tot leven te brengen.
 5. Houd het eenvoudig en consistent: Maak je verhaal beknopt en gemakkelijk te begrijpen. Zorg ervoor dat alle medewerkers en belanghebbenden het verhaal op dezelfde manier begrijpen en vertellen. Consistentie is cruciaal.
 6. Toon Impact: Laat zien hoe je organisatie een positieve impact heeft op de samenleving, klanten, medewerkers en het milieu. Concreet bewijs van impact kan je verhaal geloofwaardiger maken.
 7. Betrek medewerkers: Laat medewerkers deel uitmaken van het verhaal. Zorg ervoor dat ze zich kunnen identificeren met de missie en waarden en moedig hen aan om het verhaal intern en extern te delen.
 8. Wees eerlijk en transparant: Wees open over zowel je successen als uitdagingen. Transparantie creëert vertrouwen bij je belanghebbenden.
 9. Leef je verhaal: Zorg ervoor dat je organisatie handelt in overeenstemming met het verhaal. Het verhaal moet worden weerspiegeld in de dagelijkse praktijk, besluitvorming en activiteiten van de organisatie.
 10. Evalueer en pas aan: Het creëren van een krachtig organisatieverhaal is een doorlopend proces. Blijf het verhaal evalueren en aanpassen aan veranderende omstandigheden en de feedback van belanghebbenden.
 11. Communiceer en meet impact: Verspreid je verhaal via verschillende kanalen, zoals websites, sociale media, marketingmaterialen en interne communicatie. Meet de impact van je verhaal door te kijken naar betrokkenheid, klantloyaliteit, medewerkerstevredenheid en andere relevante KPI’s.

Het juiste organisatieverhaal zet een organisatie succesvol in beweging. Storytelling kan de bedrijfscultuur versterken of een organisatie door een veranderingsproject loodsen. Nog steeds worden in veel organisaties targets, protocollen, strategieën top-down uitgestort op de werkvloer. Jammer, want daarmee wordt het zelflerend vermogen van een organisatie in de kiem gesmoord. Daarnaast voelt talent zich in zo’n omgeving al snel miskend. Het kan ook anders. Betrokken medewerkers kunnen en willen meebouwen en -vertellen aan het gemeenschappelijke verhaal. Over wat ze meemaken in het uitoefenen van hun vak. Wat beter kan. Slimmer. Laat medewerkers zelf hun verhaal vertellen tijdens speciaal daarvoor belegde sessies en communiceer daarover. Met andere woorden, luister naar elkaar, leer van elkaar en vertel het door. Zo ontstaat voor u het weet een lerende organisatie met trotse medewerkers die ervaren dat ze ertoe doen!

Het creëren van een lerende organisatie is een voortdurend proces dat betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie vereist. Het stelt organisaties in staat om zich aan te passen aan veranderingen, concurrentie voor te blijven en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het bevordert een cultuur van groei, ontwikkeling en voortdurende verbetering.

Essentiële kenmerken en elementen voor een lerende organisatie zijn onder andere:

 1. Openheid voor verandering: Lerende organisaties zijn flexibel en open voor verandering. Ze erkennen dat de wereld om hen heen voortdurend evolueert en passen zich aan nieuwe omstandigheden aan.
 2. Gedeelde visie en missie: Medewerkers begrijpen en identificeren zich met de visie en missie van de organisatie. Ze begrijpen waar de organisatie naartoe wil en waarom dat belangrijk is.
 3. Psychologische veiligheid: Medewerkers voelen zich veilig om hun ideeën, vragen en zorgen te uiten zonder angst voor represailles. Een cultuur van vertrouwen en open communicatie is van essentieel belang.
 4. Kennisdeling: Medewerkers delen actief kennis en informatie met collega’s. Dit kan informeel gebeuren, zoals via gesprekken, of formeel, zoals via documentatie en kennismanagementsystemen.
 5. Continue verbetering: Lerende organisaties streven voortdurend naar verbetering in alle aspecten van hun activiteiten, of het nu gaat om processen, producten of diensten. Ze moedigen medewerkers aan om problemen te identificeren en oplossingen te vinden.
 6. Experimenten en innovatie: Leidinggevenden moedigen het nemen van risico’s en experimenteren aan om nieuwe benaderingen en ideeën te verkennen. Fouten worden gezien als leermogelijkheden.
 7. Leiderschap en ondersteuning: Leiders spelen een cruciale rol in het creëren van een leercultuur. Ze ondersteunen leren en ontwikkeling door middel van middelen, tijd en erkenning.
 8. Feedbackmechanismen: Er zijn duidelijke feedbackmechanismen ingebouwd in de organisatie, zowel top-down als bottom-up. Dit omvat formele evaluaties, maar ook informele check-ins en feedbacksessies.
 9. Leerhulpmiddelen en -bronnen: Lerende organisaties investeren in leerhulpmiddelen en -bronnen, zoals training, workshops, coaching, e-learningplatforms en bibliotheken.
 10. Evaluaties: Leidinggevenden meten en evalueren de impact van leren en ontwikkeling op de prestaties van de organisatie. Dit kan worden gedaan aan de hand van KPI’s en andere prestatie-indicatoren.
 11. Reflectie en kennisbehoud: Medewerkers worden aangemoedigd om te reflecteren op hun ervaringen en geleerde lessen vast te leggen. Dit voorkomt dat waardevolle kennis verloren gaat wanneer medewerkers de organisatie verlaten.
 12. Betrokkenheid en ontwikkeling: Een lerende organisatie investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en moedigt hen aan om te groeien en nieuwe vaardigheden te verwerven.

Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Volgens onderzoekers heeft 40% van de managers, 60% van het middenkader en maar liefst 90% van de medewerkers geen duidelijk beeld van de missie en visie van de organisatie. Effectieve organisatieverandering wordt bepaald door het creëren van een gemeenschappelijke visie. Wie zijn we? Waar gaan we naar toe? Betekenisgeving betekent dat er verhalen verteld en gedeeld worden waar mensen zich mee kunnen identificeren – en vanuit die identificatie ontstaat weer verbinding. Belangrijk bij organisatieverandering is de borging van de gewenste verandering. Mensen moeten het gevoel hebben dat het ertoe doet, dat de verandering gewenst en noodzakelijk is en dat de organisatie ermee opschiet. 

Het organisatieverhaal fungeert als een kompas en een gids tijdens veranderingsprocessen. Het biedt context, betekenis en richting aan de verandering en helpt om medewerkers, leiders en belanghebbenden op één lijn te krijgen. Het maakt de verandering begrijpelijk en relevant voor de mensen binnen de organisatie, wat essentieel is voor het succes van veranderingsinitiatieven.

Hier zijn enkele manieren waarop het organisatieverhaal een rol kan spelen bij verandering:

 1. Inspiratie en richting: Het organisatieverhaal dient als een bron van inspiratie en richting voor verandering. Het kan de visie van de organisatie voor de toekomst beschrijven en waarom die verandering noodzakelijk is.
 2. Betekenisgeving: Een veranderingsproces kan verwarrend en uitdagend zijn voor medewerkers. Het organisatieverhaal helpt bij het geven van betekenis aan de verandering door uit te leggen waarom het nodig is en welke voordelen het zal opleveren.
 3. Cultuurverandering: Veranderingen in een organisatie kunnen gepaard gaan met veranderingen in de bedrijfscultuur. Het organisatieverhaal kan helpen bij het bevorderen van de gewenste cultuurverandering door de kernwaarden en normen te benadrukken die de verandering ondersteunen.
 4. Betrokkenheid van medewerkers: Het verhaal kan medewerkers betrekken bij de veranderingsinspanningen door hen te laten zien hoe ze een belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van de nieuwe visie en doelen.
 5. Communicatie: Het organisatieverhaal biedt een consistente boodschap die kan worden gebruikt in communicatie-inspanningen rond de verandering. Dit helpt bij het verminderen van onzekerheid en weerstand bij medewerkers.
 6. Leiderschap: Leiders kunnen het organisatieverhaal gebruiken om de verandering te leiden en te ondersteunen. Ze kunnen het verhaal delen om hun visie en betrokkenheid bij de verandering te tonen.
 7. Verandervermogen: Het organisatieverhaal kan de veerkracht en het vermogen van de organisatie om te veranderen vergroten. Het herinnert medewerkers eraan dat verandering een constante is en dat de organisatie zich moet aanpassen om relevant te blijven.
 8. Continu Leren: Het verhaal kan benadrukken dat leren en aanpassen essentieel zijn voor de organisatie. Dit kan een cultuur van continu leren en verbeteren bevorderen, wat belangrijk is in een snel veranderende wereld.

1. We leggen het kernverhaal van organisaties vast in een organisatieverhaal
2. We implementeren het verhaal met onze OneStory® methodiek, tools en workshops
3. We monitoren de consistentie in het verhaal voor de langere termijn

Om te komen tot de kern van uw verhaal verdiepen wij ons intensief in uw wereld. Gedegen research, interviews, workshops en kennis van de wereld leiden tot een schat aan informatie. Met onderzoek ontrafelen we de feitelijke ontwikkelingen van de organisatie in verleden-heden-toekomst. In persoonlijke interviews verbinden we de ratio van bedrijfsmodellen met de kleurrijke belevingswereld van mensen. Directie, cultuurdragers, oudgedienden, talenten, klanten delen hun belevingen en ervaringen. We zoeken naar datgene wat de organisatie uniek maakt. Wat bindt de mensen die er werken? Wat drijft hen? We nemen de tijd die u zichzelf in de dagelijkse hectiek vaak te weinig gunt. Zo ontstaat een organisatieverhaal dat dieper gaat en rijker is en daardoor blijft boeien.

Het ontwikkelen van een effectief organisatieverhaal is een organisch proces dat tijd en inzet vereist, maar het kan aanzienlijke voordelen opleveren in termen van betrokkenheid, merkversterking en het bereiken van organisatiedoelen. Hier zijn de cruciale processtappen voor de ontwikkeling van een effectief organisatieverhaal:

1. Voorbereiding en onderzoek:

 • Identificeer je doelgroep(en): Begrijp wie je organisatieverhaal zal ontvangen. Dit kunnen interne medewerkers, externe klanten, investeerders of andere belanghebbenden zijn.
 • Ken je organisatie: Verdiep je in de geschiedenis, missie, visie, kernwaarden en cultuur van je organisatie. Begrijp wat je organisatie uniek maakt.
 • Externe omgeving: Analyseer de externe omgeving van je organisatie, inclusief markttrends, concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen. Overweeg hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op je verhaal.

2. Definieer je doelstellingen:

 • Bepaal wat je wilt bereiken met het organisatieverhaal. Wil je betrokkenheid van medewerkers vergroten, klanten aantrekken, investeerders aanspreken of iets anders bereiken?

3. Identificeer je kernboodschappen:

 • Bepaal de belangrijkste boodschappen die je wilt overbrengen. Dit kunnen de missie, visie, kernwaarden, doelen, unieke kenmerken of prestaties van je organisatie zijn.

4. Vertel een verhaal:

 • Gebruik storytellingtechnieken om je boodschappen tot leven te brengen. Vertel een verhaal dat de emoties en interesses van je doelgroep aanspreekt.
 • Zorg voor een heldere structuur met een inleiding, kern en conclusie.
 • Gebruik voorbeelden, anekdotes of casestudy’s om je boodschappen te illustreren.

5. Kies de Juiste toon en stijl:

 • Pas de toon en stijl van je verhaal aan bij je doelgroep. Het kan formeel of informeel zijn, afhankelijk van de cultuur van je organisatie en de verwachtingen van je publiek.

6. Betrek belanghebbenden:

 • Raadpleeg medewerkers, leiders en andere belanghebbenden om input en feedback te verzamelen bij het ontwikkelen van je verhaal. Dit helpt bij het creëren van draagvlak en betrokkenheid.

7. Schrijf en herzie:

 • Schrijf een eerste versie van je organisatieverhaal en werk deze vervolgens meerdere keren bij om de helderheid, coherentie en impact te versterken.

8. Visuele elementen:

 • Overweeg het gebruik van visuele elementen, zoals afbeeldingen, infographics, video’s of grafieken, om je verhaal te versterken.

9. Test en verfijn:

 • Test je organisatieverhaal bij een representatieve groep mensen en verzamel feedback. Gebruik deze feedback om je verhaal verder te verfijnen.

10. Implementeer en deel:

 • Implementeer je organisatieverhaal door het te delen via verschillende kanalen, zoals websites, presentaties, interne communicatie, sociale media en marketingmateriaal.

11. Evalueer en meet impact:

 • Meet de impact van je organisatieverhaal door te kijken naar betrokkenheid, respons, gedragsverandering en andere relevante KPI’s. Pas je verhaal indien nodig aan.

12. Onderhoud en update:

 • Een organisatieverhaal is niet statisch. Het moet worden onderhouden en aangepast aan veranderende omstandigheden, doelstellingen en doelgroepen.

We gaan samen met u op zoek naar aansprekende verhalen, feiten en wetenswaardigheden. U vertelt, wij luisteren. Dan draaien we de rollen om. Wij vertellen u wat we gehoord en gezien hebben. Ter controle. Om te zien of we op dezelfde golflengte zitten. U wilt met het verhaal de organisatie dichtbij mensen brengen. We willen natuurlijk in ieder geval weten: Wie bent u als organisatie? Waar komt u vandaan? Waarom doet u wat u doet? Waar staat u nu? Waar gaat u naartoe? De antwoorden op deze vragen – tezamen met de Waarom – Hoe – Wat – vormen de ingrediënten van elk organisatieverhaal. Het wij-verhaal vertelt: Wij gaan voor een doel. Wij delen een mentaliteit. Wij ‘zijn’ de organisatie. Wij zijn trots op onze betekenis voor de samenleving.

Onderstaande kernvragen geven richting aan de inhoudelijkheid van het organisatieverhaal:

1. Waarom bestaat onze organisatie?

 • Wat is de missie van de organisatie?
 • Wat proberen we te bereiken?
 • Waarom is het belangrijk dat onze organisatie bestaat?

2. Wat zijn onze kernwaarden?

 • Welke principes en waarden vormen de basis van onze organisatiecultuur?
 • Wat zijn de overtuigingen die ons leiden in ons werk?

3. Wat maakt onze organisatie uniek?

 • Wat onderscheidt ons van andere organisaties in onze branche of sector?
 • Wat zijn onze unieke sterke punten en kenmerken?

4. Wat zijn onze doelen en ambities?

 • Welke concrete doelen streven we na op korte en lange termijn?
 • Wat willen we bereiken als organisatie?

5. Hoe zijn we gegroeid en geëvolueerd?

 • Wat is de geschiedenis van onze organisatie en hoe zijn we gekomen waar we nu zijn?
 • Welke belangrijke mijlpalen en veranderingen hebben we doorgemaakt?

6. Hoe dragen we bij aan de samenleving of gemeenschap?

 • Welke maatschappelijke impact heeft onze organisatie?
 • Hoe dragen we bij aan het welzijn van de samenleving of de gemeenschap waarin we actief zijn?

7. Wie zijn onze belanghebbenden?

 • Wie zijn de mensen en groepen die het meest betrokken zijn bij onze organisatie?
 • Wat verwachten zij van ons?

8. Hoe ondersteunen we medewerkers en ontwikkelen we talent?

 • Hoe investeren we in de groei en ontwikkeling van onze medewerkers?
 • Hoe dragen we bij aan hun persoonlijke en professionele succes?

9. Wat zijn enkele voorbeelden van onze impact en successen?

 • Kunnen we concrete voorbeelden geven van projecten, initiatieven of prestaties die onze missie en waarden weerspiegelen?
 • Wat zijn onze successen die we willen delen?

10. Hoe ziet de toekomst van onze organisatie eruit?

 • Wat is onze visie voor de toekomst?
 • Waar willen we naartoe groeien en hoe zien we onszelf over bijvoorbeeld vijf of tien jaar?

We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat we ‘iets hebben’ met een merk en een organisatie. Verhalen zijn in staat mensen te laten zien en beleven wat anders niet zou doordringen. Verhalen verklaren visie, ambitie en kernwaarden. Verhalen verbinden mensen met elkaar, betrekken ze bij de organisatie, inspireren, enthousiasmeren, maken mensen trots op wat ze met elkaar doen. Organisaties met een verhaal zijn toekomstgericht. Dat verhaal maakt duidelijk: wie zijn we, waarin zijn we uniek en wat is onze betekenis?

Wat is storytelling?

 • Wat: Storytelling is de kunst van het vertellen van verhalen om een boodschap over te brengen of een concept te communiceren. Deze verhalen kunnen fictief zijn of gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen, maar ze hebben altijd een verbindende, boeiende verhaallijn.

Hoe werkt storytelling?

 • Hoe: Storytelling werkt door gebruik te maken van elementen zoals personages, plot, conflict en emotie om een verhaal te creëren dat boeit. Het kan mondeling worden verteld, geschreven, gefilmd of gepresenteerd op verschillende media en platforms.

Waarom is storytelling belangrijk?

  1. Emotionele betrokkenheid creëren: Verhalen roepen emoties op en maken het publiek emotioneel betrokken bij de boodschap of het onderwerp.
  2. Betere begripsvorming mogelijk maken: Mensen onthouden verhalen beter dan droge feiten en statistieken, wat helpt bij het begrijpen en onthouden van de boodschap.
  3. Een verbinding tot stand brengen: Verhalen helpen bij het opbouwen van een persoonlijke verbinding tussen de verteller en het publiek, waardoor vertrouwen en sympathie ontstaan.
  4. Inspireren en motiveren: Goede verhalen kunnen mensen inspireren om actie te ondernemen, hun gedrag te veranderen of hun perspectieven te verschuiven.
  5. Complexiteit verminderen: Verhalen kunnen complexe concepten en ideeën vereenvoudigen en begrijpelijk maken voor een breed publiek.
  6. Betrokkenheid vergroten: Verhalen houden de aandacht van mensen vast en zorgen ervoor dat ze geïnteresseerd blijven in de boodschap.

Overal waar mensen samenkomen vertellen ze elkaar verhalen. Wij houden van verhalen en luisteren graag naar mensen die ze te vertellen hebben. In iedere organisatie schuilen honderden verhalen en goede verhalenvertellers.
> Storytelling richt zich op dialoog en is daarom succesvol in het verbinden van mensen.
> Storytelling versterkt met medewerkersverhalen trots en met klantenverhalen loyaliteit.
> Storytelling activeert social media en brengt online platforms tot leven.
> Storytelling versterkt de geloofwaardigheid van ‘verhalen’ en ‘mensen’.
> Storytelling brengt abstracte begrippen als ‘waarden’, ‘leiderschap’ en ‘engagement’ tot leven.
> Storytelling is contactgericht – en brengt mensen en verhalen dichtbij.

Storytelling versterkt de boodschap van de organisatie en maakt deze aantrekkelijker en gedenkwaardiger voor zowel interne als externe belanghebbenden.

 1. Emotionele connectie: Storytelling maakt een emotionele connectie met het publiek. Het stelt mensen in staat om zich te identificeren met de boodschap en zich persoonlijk betrokken te voelen bij de organisatie. Dit kan leiden tot een dieper begrip en betrokkenheid.
 2. Herinnering: Mensen onthouden verhalen veel beter dan droge feiten en statistieken. Door storytelling te gebruiken, zorg je ervoor dat je organisatieverhaal langer in de gedachten van mensen blijft hangen.
 3. Inspiratie en motivatie: Verhalen hebben de kracht om mensen te inspireren en te motiveren. Ze kunnen mensen aanzetten tot actie, hen inspireren om deel te nemen aan de missie van de organisatie en positieve verandering teweeg te brengen.
 4. Uniekheid en identiteit: Storytelling helpt bij het definiëren van de unieke identiteit en cultuur van de organisatie. Het kan benadrukken wat de organisatie onderscheidt van anderen in dezelfde branche en waarom dit belangrijk is.
 5. Verduidelijking en helderheid: Organisaties opereren vaak in complexe omgevingen en hebben complexe missies en doelen. Storytelling kan helpen om deze complexiteit te vereenvoudigen en duidelijk te maken waarom de organisatie doet wat ze doet.
 6. Leiderschap en vertrouwen: Een goed verteld verhaal kan leiderschap tonen en vertrouwen opbouwen. Het kan het publiek laten zien dat de leiders van de organisatie toegewijd zijn aan hun missie en waarden.
 7. Betrokkenheid van medewerkers: Een organisatieverhaal dat goed wordt verteld, kan medewerkers inspireren en betrekken. Het kan hen een gevoel van doel en trots geven, wat hun motivatie en inzet vergroot.
 8. Communicatieconsistentie: Storytelling biedt een consistente boodschap die kan worden gedeeld via verschillende communicatiekanalen. Dit helpt bij het opbouwen van een uniforme merkidentiteit en boodschap.
 9. Impact: Verhalen kunnen concrete voorbeelden van de impact van de organisatie op de samenleving, klanten en medewerkers illustreren. Dit maakt de missie van de organisatie tastbaar en geloofwaardig.

Persoonlijke verhalen maken verhaalthema’s als klantgerichtheid, leiderschap, betrouwbaarheid, samenleving, duurzaamheid relevant voor de organisatie. Verhalen zijn in staat mensen te laten zien en beleven wat anders niet zou doordringen. Verhalen verklaren waarden, geven betekenis aan visie, ambitie en waarden. Verhalen verbinden mensen met elkaar, betrekken ze bij de organisatie, inspireren, enthousiasmeren, maken mensen trots op wat ze met elkaar doen.

Persoonlijke verhalen voegen een menselijke dimensie toe aan het organisatieverhaal en maken het toegankelijker, relevanter en impactvoller. Ze laten zien dat de organisatie niet alleen gaat over producten, diensten of winst, maar vooral over mensen en relaties.

 1. Emotionele impact: Persoonlijke verhalen roepen emoties op. Ze kunnen mensen raken op een manier die feitelijke informatie dat niet kan. Emotionele betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen het verhaal onthouden en erdoor worden geraakt.
 2. Authenticiteit: Persoonlijke verhalen voelen authentiek aan. Ze geven een menselijk gezicht aan de organisatie en tonen dat er echte mensen achter de missie en waarden staan.
 3. Geloofwaardigheid: Wanneer medewerkers of klanten hun eigen ervaringen delen, voegt dit geloofwaardigheid toe aan het verhaal. Het publiek kan zich gemakkelijker identificeren met echte mensen dan met anonieme organisaties.
 4. Inspiratie en motivatie: Persoonlijke verhalen kunnen inspirerend zijn. Ze laten zien hoe individuen obstakels hebben overwonnen, doelen hebben bereikt of positieve veranderingen hebben teweeggebracht, wat anderen kan motiveren om hetzelfde te doen.
 5. Betekenisvolle connectie: Persoonlijke verhalen kunnen een diepere connectie tot stand brengen tussen de organisatie en haar medewerkers, klanten of belanghebbenden. Het laat zien dat de organisatie geeft om de mensen waarmee ze te maken heeft.
 6. Illustratie van Impact: Persoonlijke verhalen kunnen concreet laten zien hoe de organisatie een positieve impact heeft gehad op het leven van medewerkers, klanten of de bredere gemeenschap.
 7. Diversiteit en Inclusie: Het delen van persoonlijke verhalen van verschillende mensen binnen de organisatie kan diversiteit en inclusie benadrukken. Het laat zien dat de organisatie waarde hecht aan diverse perspectieven en ervaringen.
 8. Context en relevantie: Persoonlijke verhalen kunnen abstracte concepten en waarden in context plaatsen. Ze laten zien hoe de missie en waarden van de organisatie in de praktijk worden gebracht.
 9. Differentiatie: Het gebruik van persoonlijke verhalen kan de organisatie onderscheiden van anderen in dezelfde branche. Het toont de unieke cultuur en de mensen achter het merk.
 10. Empathie: Het delen van persoonlijke verhalen kan empathie opwekken bij het publiek. Mensen kunnen zich inleven in de ervaringen van anderen en begrijpen hoe ze zich voelen.

Over storytelling bestaan in de praktijk verschillende inzichten. Sommigen stellen storytelling gelijk aan marketing. Dat is slechts een bepaalde invulling van storytelling en doet geen recht aan de intrinsieke waarde van storytelling. Voor anderen is storytelling iets voor ‘handige praatjesmakers’. Zo van: even een leuk verhaaltje uit je hoofd leren en verkopen maar… Onze ervaring met storytelling binnen tal van organisaties is heel anders. Storytelling is voor heel veel managers en medewerkers juist een interessante, uitdagende communicatie. Men moet eerst stappen maken om ‘gewoon’ het eigen, persoonlijke verhaal te vertellen. Een verhaal over: wie ben ik? Waarom werk ik hier? Welke betekenis wil ik hebben voor anderen? Dat is ook de grote verbindende kracht van storytelling in de praktijk: anderen herkennen zich in jou en jouw verhaal. De critici van storytelling richten altijd hun pijlen op de verbale aspecten, de marketingcampagne of een populistische politicus… dat zijn echter toepassingen die niets te maken hebben met de werkelijke kracht van storytelling: jezelf zijn, in verbinding met anderen. Wij ervaren dagelijks hoe enthousiast en geïnspireerd mensen worden van echte storytelling.

Storytelling en leiderschap gaan vaak hand in hand, maar er zijn enkele uitdagingen waarmee leiders te maken kunnen krijgen bij het toepassen van storytelling in hun leiderschapsrol. Hier zijn enkele van die uitdagingen:

 1. Authenticiteit: Een van de belangrijkste uitdagingen bij storytelling in leiderschap is authenticiteit. Leiders moeten ervoor zorgen dat de verhalen die ze delen overeenkomen met hun eigen waarden en gedrag. Wanneer er een discrepantie is tussen het verhaal en de werkelijkheid, kan dit het vertrouwen van medewerkers en belanghebbenden schaden.
 2. Consistentie: Leiders moeten consistent zijn in hun verhalen en boodschappen. Als leiders verschillende verhalen vertellen op verschillende momenten, kan dit verwarrend zijn voor medewerkers en leiden tot een gebrek aan vertrouwen.
 3. Empathie en Inlevingsvermogen: Effectieve storytelling vereist empathie en het vermogen om je in te leven in de ervaringen en behoeften van anderen. Leiders moeten begrijpen wat er leeft bij hun medewerkers en klanten om relevante en overtuigende verhalen te kunnen delen.
 4. Transparantie: Leiderschap vereist een zekere mate van transparantie, vooral bij het delen van uitdagingen en moeilijke beslissingen. Het kan moeilijk zijn om open en eerlijk te zijn in storytelling, maar gebrek aan transparantie kan het vertrouwen schaden.
 5. Doelgerichtheid: Leiders moeten zich bewust zijn van het doel van hun verhaal. Wat willen ze bereiken met het delen van dit specifieke verhaal? Het verhaal moet doelgericht zijn en een duidelijke kernboodschap overbrengen.
 6. Betrokkenheid: Het is een uitdaging om de betrokkenheid van het publiek te behouden. Leiders moeten ervoor zorgen dat hun verhalen boeiend en relevant zijn voor het publiek.
 7. Veranderingsmanagement: Bij het leiden van veranderingsprocessen binnen een organisatie, kan storytelling helpen om medewerkers te motiveren en te betrekken. Maar het is een uitdaging om de juiste verhalen te kiezen en ze op een manier te vertellen die medewerkers inspireert en ondersteunt tijdens verandering.
 8. Cultuurverandering: Leiders kunnen storytelling gebruiken om de gewenste bedrijfscultuur te bevorderen. Dit vereist consistentie in het vertellen van verhalen die de gewenste cultuur en identiteit weerspiegelen.
 9. Het overwinnen van weerstand: Niet iedereen zal altijd enthousiast reageren op verhalen of de boodschappen die leiders proberen over te brengen. Het kan een uitdaging zijn om weerstand en scepticisme te overwinnen.
 10. Meetbare Impact: Het meten van de impact van storytelling op leiderschap kan moeilijk zijn. Het is belangrijk om te weten of de verhalen daadwerkelijk bijgedragen aan de gewenste resultaten.

Heeft een organisatie, net als een mens, een ziel? Als je een organisatie als ‘een ding’ beschouwt, dan is er geen ziel. Maar beschouw je een organische als een groep mensen die zich voortbeweegt, waar mensen hun emoties en ambities beleven, dan is er sprake van een bedrijfsziel. Een organisatie is in de kern een verhaal. Als het goed is, een verhaal dat intern inspireert, enthousiasmeert en zorgt voor betrokkenheid. En extern zorgt voor herkenning, waardering en sympathie. Organisaties met zo’n verhaal, dat werkelijk de bedrijfsziel – het DNA – blootlegt, zijn doorgaans succesvoller. Verhalen verbinden immers mensen met elkaar, verklaren corporate waarden en maken ambities vrij.

Of een organisatie al dan niet een ‘ziel’ heeft, is een filosofische en metaforische vraag die afhangt van hoe je ‘ziel’ definieert en begrijpt in de context van een organisatie:

 1. Metaforische zin: Vaak wordt de term ‘ziel’ metaforisch gebruikt om de identiteit, cultuur en diepgaande kenmerken van een organisatie te beschrijven. In deze zin kan een organisatie een ‘ziel’ hebben in de zin dat het een collectieve identiteit, waarden en een unieke cultuur heeft die het onderscheidt van andere organisaties.
 2. Collectieve identiteit: Een organisatie heeft vaak een duidelijke missie, visie, kernwaarden en doelen. Deze elementen vormen de basis van wat men zou kunnen beschouwen als de ‘ziel’ van de organisatie. Ze geven richting en betekenis aan het werk van de organisatie.
 3. Cultuur en waarden: De cultuur van een organisatie, inclusief hoe medewerkers met elkaar omgaan, hoe beslissingen worden genomen en welke normen en waarden worden gehandhaafd, kan als de ‘ziel’ van de organisatie worden beschouwd. Het bepaalt hoe de organisatie functioneert en hoe het wordt waargenomen door zowel interne als externe belanghebbenden.
 4. Impact op de samenleving: Sommige organisaties hebben een diepgaande impact op de samenleving, of het nu gaat om het verbeteren van levenskwaliteit, het creëren van kunst, het oplossen van maatschappelijke problemen of het bevorderen van een bepaald gedachtegoed. In deze zin zou je kunnen stellen dat ze een ‘ziel’ hebben omdat ze een blijvende invloed hebben op de samenleving.

Medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie. Door hen de juiste gereedschappen te geven om het verhaal van de organisatie uit te dragen, bouwt u aan een reputatie die met geen geld te koop is. De oprechte trots van medewerkers straalt van de organisatie af en de vonk slaat over naar iedereen die zij spreken, professioneel en privé. Toewijding kunt u nooit vragen, alleen maar activeren. Uw organisatieverhaal verbindt mensen binnen en buiten de organisatie. Zij worden ‘ambassadeurs’ en zorgen ervoor dat uw verhaal steeds opnieuw verteld wordt. 

Het is belangrijk voor organisaties om de betrokkenheid van verhaalambassadeurs te bevorderen en hen te ondersteunen bij het delen van het organisatieverhaal. Het doel is om ambassadeurs te empoweren en aan te moedigen bij te dragen aan het succes van het gezamenlijke verhaal.

 1. Geloofwaardigheid: Ambassadeurs, vooral wanneer het interne medewerkers zijn, worden vaak gezien als geloofwaardige bronnen. Ze hebben de eerste hand ervaring met de organisatie, haar cultuur en waarden. Dit maakt hun getuigenissen en betrokkenheid geloofwaardig en authentiek.
 2. Verpersoonlijking van de waarden: Ambassadeurs kunnen de waarden en cultuur van de organisatie belichamen. Ze dienen als levende voorbeelden van hoe de organisatie haar missie en waarden in de praktijk brengt.
 3. Inspiratie voor medewerkers: Ambassadeurs kunnen medewerkers inspireren door hun persoonlijke verhalen te delen, hun professionele groei binnen de organisatie te benadrukken en te laten zien hoe de organisatie hun carrières en levens heeft beïnvloed.
 4. Klantenbinding: Klantambassadeurs, die tevreden klanten zijn die hun positieve ervaringen delen, kunnen helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het aantrekken van nieuwe klanten. Potentiële klanten vertrouwen vaak op aanbevelingen en getuigenissen van anderen.
 5. Externe betrekkingen: Ambassadeurs kunnen een waardevolle rol spelen bij het opbouwen en onderhouden van relaties met externe belanghebbenden, zoals klanten, partners, investeerders en gemeenschappen. Ze kunnen de organisatie vertegenwoordigen en haar boodschap effectief overbrengen.
 6. Verandering en innovatie: In tijden van verandering en innovatie kunnen ambassadeurs belangrijke bondgenoten zijn. Ze kunnen anderen motiveren om verandering te omarmen en nieuwe ideeën te ondersteunen.
 7. Crisismanagement: In het geval van een crisis of reputatieschade kan de steun van ambassadeurs van onschatbare waarde zijn. Ze kunnen helpen om het vertrouwen te herstellen en de impact van negatieve gebeurtenissen te minimaliseren.
 8. Mond-tot-mondreclame: Ambassadeurs zijn vaak bereid om positieve verhalen over de organisatie te delen in hun netwerken. Dit kan leiden tot mond-tot-mondreclame en online verspreiding van het organisatieverhaal.

Verhalen hebben verhalenvertellers nodig om ze tot leven te brengen. Daarvoor is het van belang dat er ambassadeurs voor het verhaal komen. In eerste instantie binnen het management en daarna verspreid over de hele organisatie. Wat is er nodig om een verhaalambassadeur te creëren?

1. The story. De verhaalambassadeur beschikt over een verhaalkader. Hij of zij moet het kernverhaal van de organisatie kennen (wie zijn we? Wat maakt ons uniek? Waarom zijn we op aarde?).

2. Telling the story. De ambassadeur beschikt over een repertoire van de meest sprekende en succesvolle verhalen uit de organisatie. Ook gebruikt hij persoonlijke verhalen om het organisatieverhaal over het voetlicht te brengen.

3. Sharing stories. De verhaalambassadeur weet hoe hij verhalen bij anderen losmaakt. Hij heeft daarbij gevoel voor verhalen van medewerkers en klanten die belangrijk zijn om vast te leggen en door te vertellen. Door anderen te stimuleren ook hun verhaal te vertellen, geeft hij het ‘ambassadeurschap’ door.

Het creëren van ambassadeurs is een doorlopend proces dat geduld en consistentie vereist. Het is belangrijk om de betrokkenheid van ambassadeurs te koesteren en te cultiveren door hen te ondersteunen en te motiveren om actief bij te dragen aan het organisatieverhaal.

 1. Communiceer de missie en waarden: Zorg ervoor dat alle betrokkenen de missie, visie en kernwaarden van de organisatie begrijpen en ondersteunen. Dit biedt een basis waarop ambassadeurs kunnen bouwen.
 2. Betrek medewerkers: Medewerkers zijn vaak de meest waardevolle interne ambassadeurs. Betrek hen door te luisteren naar hun ideeën, zorgen en bijdragen. Moedig open communicatie aan en laat zien dat hun mening telt.
 3. Opleiding en ontwikkeling: Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden om de vaardigheden en kennis van medewerkers te vergroten. Dit stelt hen in staat om effectieve ambassadeurs te zijn en het organisatieverhaal op een overtuigende manier te delen.
 4. Erkenning en beloning: Erken en beloon medewerkers voor hun bijdragen aan de organisatie. Dit kan variëren van financiële beloningen tot niet-financiële erkenning, zoals lof, awards en kansen voor groei.
 5. Interactie met klanten: Moedig interactie en betrokkenheid aan tussen medewerkers en klanten. Organiseer evenementen, workshops en bijeenkomsten waarin medewerkers en klanten met elkaar in contact kunnen komen en hun ervaringen kunnen delen.
 6. Klantenbetrokkenheid: Identificeer tevreden klanten die bereid zijn om als ambassadeurs op te treden. Vraag hen om hun positieve ervaringen te delen en aanbevelingen te doen aan anderen.
 7. Leiderschapsondersteuning: Leiders binnen de organisatie moeten het goede voorbeeld geven en de waarden en missie van de organisatie belichamen. Ze kunnen ambassadeurs inspireren door hun eigen betrokkenheid te tonen.
 8. Middelen: Zorg ervoor dat medewerkers en klanten toegang hebben tot de nodige middelen en hulpmiddelen om het verhaal van de organisatie effectief te delen. Dit kan variëren van informatiemateriaal tot digitale ondersteuning.
 9. Feedback en evaluatie: Luister naar feedback van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden over hoe het verhaal van de organisatie wordt gedeeld en ontvangen. Pas waar nodig aan en verbeter de strategie.
 10. Continue communicatie: Zorg voor voortdurende communicatie over de missie, visie en doelen van de organisatie. Blijf het verhaal delen en benadrukken hoe de inspanningen van ambassadeurs het verschil maken.
 11. Community: Creëer een gemeenschap van ambassadeurs waarin ze elkaar kunnen ondersteunen en inspireren. Dit kan online platforms, netwerkbijeenkomsten of andere gelegenheden omvatten.

De verhaalambassadeur kent het kernverhaal van de organisatie (wie zijn we? Wat maakt ons uniek? Wat is onze betekenis?). Hij beschikt over een repertoire van de meest sprekende verhalen uit de organisatie. Ook gebruikt hij persoonlijke verhalen om het organisatieverhaal over het voetlicht te brengen. De verhaalambassadeur weet hoe hij verhalen bij anderen losmaakt. Door anderen te stimuleren ook hun verhaal te vertellen, geeft hij het ‘ambassadeurschap’ door.
• Persoonlijke verhalen zorgen ervoor dat het ‘menselijke gezicht’ van de organisatie wordt versterkt.
• Een gericht storytelling ambassadeursprogramma versterkt het gevoel van trots en zelfverzekerdheid.
• Ambassadeurs maken anderen deelgenoot van het verhaal en zorgen voor geloofwaardige verhalen.
• Ambassadeurs beseffen door de verhalen, ervaringen en gedachten die worden gedeeld, hoe bijzonder het werk is dat ze doen en hoe groot ook de maatschappelijke betekenis van de organisatie is.

Verhaalambassadeurs zijn waardevolle troeven voor een organisatie omdat ze de kracht hebben om het verhaal van de organisatie te versterken en te delen. 

 1. Geloofwaardigheid: Verhaalambassadeurs, vooral wanneer het interne medewerkers of tevreden klanten zijn, worden gezien als geloofwaardige bronnen. Hun getuigenissen en verhalen zijn vaak authentiek en worden serieus genomen door anderen.
 2. Persoonlijke connectie: Verhaalambassadeurs kunnen een persoonlijke connectie tot stand brengen met het publiek. Ze delen hun persoonlijke ervaringen en laten zien hoe de organisatie hun leven positief heeft beïnvloed.
 3. Inspiratie: De verhalen van ambassadeurs kunnen anderen inspireren. Ze laten zien hoe individuen obstakels hebben overwonnen, succes hebben behaald of een positieve verandering hebben teweeggebracht met behulp van de organisatie.
 4. Betrekking bij verandering: Bij veranderingsprocessen binnen de organisatie kunnen verhaalambassadeurs een leidende rol spelen. Ze kunnen anderen motiveren om verandering te omarmen en de voordelen ervan te zien.
 5. Mond-tot-mondreclame: Tevreden klanten die verhaalambassadeurs worden, kunnen positieve mond-tot-mondreclame genereren. Dit kan leiden tot nieuwe klanten en groei voor de organisatie.
 6. Medewerkerstevredenheid: Medewerkers die als verhaalambassadeurs optreden, voelen zich vaak meer betrokken en gewaardeerd. Dit kan de medewerkerstevredenheid verhogen.
 7. Reputatieverbetering: Verhaalambassadeurs kunnen bijdragen aan het verbeteren van de reputatie van de organisatie door positieve verhalen te delen en het publiek te overtuigen van de waarde van de organisatie.
 8. Crisismanagement: In tijden van crisis kunnen verhaalambassadeurs helpen om het vertrouwen te herstellen en de reputatieschade te beperken. Hun steun kan waardevol zijn bij het communiceren over crisismaatregelen en herstelinspanningen.
 9. Klantenbinding: Verhaalambassadeurs kunnen klanten langer aan de organisatie binden. Klanten voelen zich gewaardeerd wanneer ze als ambassadeurs worden behandeld, wat de loyaliteit kan vergroten.
 10. Innovatie en groei: Ambassadeurs kunnen bijdragen aan innovatie en groei door nieuwe ideeën en kansen aan te dragen, evenals door nieuwe klanten en partners aan te trekken.

Als Storytelling People hebben we een geïntegreerd storytelling proces ontwikkeld: OneStory®. Deze kent drie belangrijke fasen: 

1 Het vastleggen van het organisatieverhaal. 

2 De implementatie van het verhaal met storytelling tools en workshops. 

3 Het monitoren van het verhaal voor de langere termijn.

Een verhaal vastleggen is slechts een kant van de medaille. Belangrijker nog is zorgen dat het organisatieverhaal wordt verankerd binnen de organisatie. Storytelling is daarbij hét communicatiemiddel om mensen te verbinden en verhalen te ontwikkelen. OneStory® is een succesvolle procesmethodiek én een toolbox met effectieve storytelling tools. Ambassadeurs creëren binnen de organisatie is één van de succesfactoren voor de implementatie van een organisatieverhaal. 

 1. Ontwikkel een verbindend verhaal: Zorg ervoor dat je een goed uitgewerkt organisatieverhaal hebt dat de missie, visie, kernwaarden en doelen van de organisatie omvat. Het verhaal moet overtuigend en betekenisvol zijn.
 2. Identificeer doelgroepen: Bepaal welke doelgroepen je wilt bereiken met het verhaal. Dit kunnen medewerkers, klanten, investeerders, partners, gemeenschappen en andere belanghebbenden zijn.
 3. Train medewerkers: Zorg ervoor dat medewerkers begrijpen wat het organisatieverhaal is en hoe ze het kunnen delen. Dit omvat training over de boodschap, de waarden en het belang van het verhaal.
 4. Activeer interne communicatiekanalen: Implementeer interne communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, intranet, vergaderingen en workshops, om het verhaal met medewerkers te delen en hen op de hoogte te houden.
 5. Activeer externe Communicatie: Ontwikkel een externe communicatiestrategie om het verhaal met klanten, partners en andere externe belanghebbenden te delen. Dit kan via marketingcampagnes, sociale media, persberichten en evenementen.
 6. Storytelling tools: Gebruik verschillende tools om het verhaal te delen, zoals Apps, video’s, infographics, casestudies en testimonials. Visuele elementen versterken het verhaal.
 7. Betrek leiders: Leiders binnen de organisatie moeten actief betrokken zijn bij het delen van het verhaal. Ze moeten het goede voorbeeld geven en het verhaal in hun communicatie integreren.
 8. Creëer ambassadeurs: Identificeer en cultiveer verhaalambassadeurs binnen de organisatie en onder klanten. Moedig hen aan om het verhaal te delen en verder te ontwikkelen.
 9. Meten en evalueren: Stel meetbare doelstellingen op om het succes van het organisatieverhaal te beoordelen. Meet bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers, klanttevredenheid en de impact op de reputatie.
 10. Pas aan en verbeter: Gebruik de feedback en resultaten om het verhaal en de implementatiestrategie aan te passen en te verbeteren. Een flexibele aanpak is essentieel om de effectiviteit te maximaliseren.
 11. Wees consistent: Het is van cruciaal belang om consistent te zijn in het delen van het verhaal, zowel intern als extern. Zorg ervoor dat alle communicatiekanalen en betrokkenen dezelfde boodschap uitdragen.
 12. Langdurige betrokkenheid: Het implementeren van het organisatieverhaal is geen eenmalige taak; het vereist voortdurende betrokkenheid en inspanning. Blijf het verhaal delen en benadrukken waarom het belangrijk is.

Veel organisaties hebben missies, visies en gedragscodes die volstaan met mooie woorden. Maar het is een illusie om te denken dat werknemers zich spontaan conform die mooie woorden zullen gedragen. Ons handelen wordt bepaald door ervaringen, door indrukken, door gevoelens, door beelden die we hebben. De onderstroom moet je in gesprekken zien te verbinden met de abstracte begrippen uit de missies en visies. Deze woorden van filosoof-schrijver Jos Kessels slaan de spijker op de kop.

De kern van leiderschap is: krijg ik als medewerker binnen een organisatie een verhaal dat geloofwaardig is en dat mij inspireert en trots maakt. Een verhaal dat ik ook met anderen wil delen. Het is opvallend dat er binnen organisaties weinig wordt gewerkt met echte uit de organisatie voortkomende succesverhalen of waardenverhalen. Het handelen van mensen wordt immers bepaald door ervaringen, indrukken, gevoelens, beelden die we hebben. Die ‘taal’ moet je vangen, verwoorden, vertellen, verbeelden en verbinden… De uitdaging voor organisaties is in de eerste plaats om intern een ​​magisch gevoel van verbondenheid te creëren. De toekomst van elke organisatie hangt af van het vermogen om een ​​overtuigende verbinding te realiseren voor medewerkers.

 1. Authenticiteit: Het verhaal moet authentiek zijn en overeenkomen met de waarden, cultuur en acties van de organisatie. Een gebrek aan authenticiteit kan leiden tot scepsis en wantrouwen bij medewerkers en belanghebbenden.
 2. Helderheid: Organisaties opereren vaak in complexe omgevingen en hebben veelomvattende missies en doelen. Het is een uitdaging om deze complexiteit te vereenvoudigen en het verhaal begrijpelijk en aansprekend te maken voor een breed publiek.
 3. Consistentie: Het is essentieel om consistent te zijn in het delen van het verhaal, zowel intern als extern. Het verhaal moet een rode draad hebben in alle communicatiekanalen en bij alle betrokkenen.
 4. Betrokkenheid: Het is belangrijk om de betrokkenheid van medewerkers en belanghebbenden op lange termijn te behouden. 
 5. Doelgroepen: Het verhaal moet afgestemd zijn op de specifieke doelgroepen. Wat aanspreekt voor medewerkers, kan anders zijn dan wat aanspreekt voor klanten of investeerders.
 6. Geloofwaardigheid Mensen kunnen sceptisch zijn ten opzichte van organisatieverhalen, vooral als ze het gevoel hebben dat het slechts marketing is. Het is een uitdaging om geloofwaardig te zijn en blijven.
 7. Middelen: Het ontwikkelen en delen van een organisatieverhaal vereist tijd, middelen en inspanning. Dit kan een uitdaging zijn, vooral voor kleinere organisaties met beperkte middelen.
 8. Impact: Het meten van de impact van het organisatieverhaal kan moeilijk zijn. Het is vaak lastig om directe correlaties te vinden tussen het verhaal en meetbare resultaten, zoals omzetstijging of medewerkerstevredenheid. Toch kan het veel opleveren om hierin te investeren.
 9. Reputatie: Organisatieverhalen moeten zorgvuldig worden beheerd, vooral in tijden van crisis. Het kan een uitdaging zijn om de reputatie te behouden en te herstellen na negatieve gebeurtenissen.
 10. Evolutie: Organisaties veranderen en evolueren voortdurend. Het verhaal moet zich aanpassen aan nieuwe doelen, uitdagingen en kansen.

Waarden zijn kompas en spiegel voor een organisatie. Kernwaarden vertellen waar uw organisatie voor staat. Uw medewerkers kunnen zich eraan optrekken, klanten kunnen erop vertrouwen. Waarden op zich zijn ‘lege’ woorden die iedereen op zijn eigen manier kan interpreteren. Door waarden in een kernverhaal te plaatsen, krijgen ze richting en betekenis. Interessant is vooral als medewerkers hun eigen persoonlijke verhalen kunnen verbinden met de waarden van de onderneming.

Kernwaarden zijn de bouwstenen van een sterk organisatieverhaal en een gezonde bedrijfscultuur. 

 1. Leidende principes: Kernwaarden dienen als leidende principes voor de organisatie. Ze definiëren wat de organisatie belangrijk vindt en fungeren als een kompas voor het nemen van beslissingen en het bepalen van gedrag.
 2. Cultuurvorming: Kernwaarden helpen bij het vormen van de bedrijfscultuur. Ze beïnvloeden hoe medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze beslissingen nemen en hoe ze zich gedragen binnen de organisatie.
 3. Reputatie en identiteit: Kernwaarden dragen bij aan de reputatie en identiteit van de organisatie. Ze bepalen hoe de organisatie wordt waargenomen door medewerkers, klanten, investeerders en andere belanghebbenden.
 4. Betrokkenheid van medewerkers: Kernwaarden bieden medewerkers een gevoel van betrokkenheid. Ze kunnen zich identificeren met de waarden van de organisatie en voelen zich meer verbonden met het bedrijf.
 5. Talent: Kernwaarden spelen een rol bij het aantrekken en behouden van talent. Mensen die zich kunnen vinden in de kernwaarden van de organisatie, zijn meer geneigd om voor de organisatie te willen werken en er langdurig te blijven.
 6. Besluitvorming: Kernwaarden dienen als richtlijnen bij het nemen van beslissingen. Ze helpen medewerkers en leiders om keuzes te maken die in lijn zijn met de missie en waarden van de organisatie.
 7. Klantrelaties: Klanten kunnen zich aangetrokken voelen tot organisaties met vergelijkbare waarden. Het delen van kernwaarden met klanten kan een diepere en meer betekenisvolle klantrelatie bevorderen.
 8. Innovatie en groei: Kernwaarden kunnen innovatie stimuleren door een cultuur van creativiteit en proactief denken te bevorderen. Ze kunnen ook de groei van de organisatie ondersteunen door focus en richting te bieden.
 9. Maatschappelijke impact: Organisaties met sterke kernwaarden kunnen een positieve maatschappelijke impact hebben. Ze kunnen zich inzetten voor ethische praktijken, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 10. Organisatieverhaal: Kernwaarden vormen vaak de kern van het organisatieverhaal. Ze illustreren waar de organisatie voor staat en wat haar drijft.

Visie is vertrouwen wekken. Als leider wilt u het beste uit uw medewerkers halen. Maar loyaliteit, passie en bevlogenheid zijn niet te koop. Mensen doen een stap extra, als ze in het hart geraakt worden; als ze het idee hebben voor de goede zaak te werken. Dat maakt het ontwikkelen van een verbindende visie des te belangrijker. Een visie is meer dan een passage in een jaarverslag. Het is ook meer dan een idee in het hoofd van de leider. Noem het de spreekwoordelijke stip op de horizon, de gemeenschappelijke verbeelding van de toekomst; een visieverhaal werkt als het leidt tot een gemeenschappelijke droom, inclusief de betekenis die bij een droom hoort: als iets dat je koestert en graag wilt realiseren. Samen de toekomst in – dat is de kern van de organisatievisie.

Een heldere organisatievisie is essentieel omdat het de koers uitzet, inspiratie biedt, besluitvorming beïnvloedt, cultuur vormt, extern vertrouwen opbouwt en de organisatie helpt groeien en evolueren. 

 1. Richting en focus: Een visie biedt een duidelijke richting voor de organisatie. Het stelt vast waar de organisatie naartoe wil en wat haar uiteindelijke doelen en ambities zijn. Dit helpt om de inspanningen van medewerkers en inzet van middelen te richten op gemeenschappelijke doelen.
 2. Inspiratie en motivatie: Een krachtige visie kan medewerkers inspireren en motiveren. Het biedt een gevoel van doel en betekenis aan het werk dat ze doen. Medewerkers voelen zich meer verbonden met de organisatie als ze geloven in de visie en weten hoe hun bijdrage daaraan bijdraagt.
 3. Besluitvorming: Een organisatievisie fungeert als een leidraad voor besluitvorming. Het helpt bij het bepalen welke beslissingen en acties in lijn zijn met de langetermijndoelen van de organisatie.
 4. Cultuurvorming: De visie kan de basis vormen voor de bedrijfscultuur. Het bepaalt welke waarden en normen belangrijk zijn binnen de organisatie en draagt zo bij aan een consistente cultuur.
 5. Innovatie en groei: Een visie kan innovatie stimuleren door een cultuur van creativiteit en proactief denken te bevorderen. Het kan ook de groei van de organisatie ondersteunen door nieuwe kansen en markten te identificeren die in lijn zijn met de visie.
 6. Maatschappelijke impact: Een organisatievisie kan verder reiken dan alleen winst en groei en zich uitstrekken tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Het kan de organisatie aansporen om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu.
 7. Continuïteit: Een heldere visie kan helpen bij het plannen voor de lange termijn en ervoor zorgen dat de organisatie zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden en uitdagingen. Het stelt de organisatie in staat om de continuïteit van de organisatie te verzekeren.

De kracht van het instrument storytelling workshop is: het gaat niet over zenden, maar over mensen erbij betrekken en engageren. Het verhaal wordt niet top- down opgelegd, maar groeit van binnenuit. Onze workshops zijn bij uitstek geschikt om complexe boodschappen te laten landen. Het sterk interactieve karakter betrekt mensen bij de inhoud en het stelt hen in staat een actieve rol te spelen in het verhaal van henzelf en dat van de organisatie. Een storytelling workshop brengt mensen dichterbij elkaar en werkt verbindend. Tijdens een workshop zie je bij elke deelnemer het gevoel ontstaan hoe fantastisch het is om een goed verhaal te kunnen vertellen. Niets is sterker dan de kracht van een gedeeld verhaal. Het biedt helderheid, herkenning en een gevoel van verbondenheid. 

Storytelling workshops bieden een interactieve en participatieve benadering om het organisatieverhaal te ontwikkelen en te versterken. 

 1. Betrokkenheid en samenwerking: Storytelling workshops kunnen medewerkers, leiders en belanghebbenden betrekken bij het proces. Ze bieden een kans voor samenwerking en het delen van ideeën, wat kan resulteren in een verhaal dat breed wordt geaccepteerd en ondersteund.
 2. Creativiteit stimuleren: Workshops stimuleren creatief denken en helpen mensen nieuwe manieren te vinden om het organisatieverhaal te vertellen. Dit kan leiden tot originele en aansprekende verhalen.
 3. Verbinding met waarden en cultuur: Storytelling workshops kunnen deelnemers helpen om de kernwaarden en cultuur van de organisatie te begrijpen en hoe deze in het verhaal kunnen worden weerspiegeld.
 4. Persoonlijke verhalen ontdekken: Deelnemers kunnen persoonlijke verhalen delen die illustreren hoe de organisatie hun leven heeft beïnvloed. Deze persoonlijke verhalen voegen menselijkheid en authenticiteit toe aan het verhaal.
 5. Diverse perspectieven: Workshops kunnen verschillende perspectieven binnen de organisatie samenbrengen, van medewerkers op alle niveaus tot leidinggevenden en klanten. Dit zorgt voor een rijkere en inclusievere vertelling.
 6. Vaardigheden ontwikkelen: Deelnemers kunnen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van storytelling, presentatie en communicatie, wat hen helpt om het verhaal effectiever te delen.
 7. Emotionele impact: Verhalen hebben de kracht om emoties op te roepen en mensen te raken op een dieper niveau. Storytelling workshops kunnen deelnemers helpen om verhalen te identificeren en te delen die een emotionele impact hebben.
 8. Verandervermogen: Als de organisatie evolueert, kunnen storytelling workshops worden gebruikt om het verhaal aan te passen aan nieuwe doelen en uitdagingen. Dit maakt het verhaal flexibel en veerkrachtig.
 9. Teamopbouw: Workshops bevorderen teambuilding en samenwerking, omdat deelnemers samenwerken aan het ontwikkelen van het gezamenlijke verhaal van de organisatie.
 10. Duurzaamheid: Door medewerkers te betrekken bij het proces van het ontwikkelen van het organisatieverhaal, creëer je een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Dit kan helpen om het verhaal op lange termijn ‘levend’ te houden.

Verbinding leggen, is mensen raken. Leiderschap draait om het in beweging brengen van mensen. Een goed verhaal overtuigt en brengt contact tot stand. Goede leiders weten hun publiek te boeien en te binden. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds. Storytelling is een waardevolle leiderschapsvaardigheid die managers laten uitgroeien tot effectievere communicators, motivators en leiders. 

 1. Inspiratie: Verhalen hebben de kracht om mensen te inspireren en te motiveren. Managers kunnen verhalen gebruiken om hun teams enthousiast te maken voor doelen en projecten.
 2. Emotionele connectie: Verhalen creëren een emotionele connectie. Managers kunnen verhalen delen die empathie en begrip opwekken bij hun teamleden.
 3. Begrijpelijkheid: Complexere informatie kan vaak beter worden begrepen en onthouden wanneer deze wordt gepresenteerd in de vorm van een verhaal. Managers kunnen verhalen gebruiken om ingewikkelde concepten eenvoudiger te maken.
 4. Communicatie: Verhalen zijn krachtige communicatiemiddelen. Managers kunnen verhalen gebruiken om duidelijke boodschappen over te brengen aan hun teamleden.
 5. Waarden en cultuur: Managers kunnen verhalen delen die de waarden en cultuur van de organisatie belichamen. Dit helpt bij het versterken van een gedeelde identiteit binnen het team.
 6. Besluitvorming: Het vertellen van verhalen kan helpen bij besluitvorming. Managers kunnen casestudy’s en voorbeelden gebruiken om teamleden te begeleiden bij het nemen van beslissingen.
 7. Betekenisvolle communicatie: Verhalen maken communicatie betekenisvoller en memorabel. Dit helpt managers om belangrijke informatie te communiceren die anders misschien verloren gaat.
 8. Persoonlijke groei: Het vermogen om verhalen te vertellen en te communiceren is een waardevolle leiderschapsvaardigheid. Managers kunnen hun persoonlijke groei bevorderen door deze vaardigheid te ontwikkelen.
 9. Teamopbouw: Het delen van persoonlijke verhalen kan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en teamcohesie. Managers kunnen teamleden dichter bij elkaar brengen door persoonlijke verhalen te delen en hen aan te moedigen hetzelfde te doen.
 10. Motivatie: Het vertellen van verhalen over succesverhalen en prestaties kan teamleden motiveren om te streven naar betere resultaten en groei.
 11. Veranderingsmanagement: Verhalen kunnen effectief worden ingezet bij veranderingsmanagement, waardoor teamleden de noodzaak en voordelen van veranderingen beter begrijpen en accepteren.

Waarom storytelling People?

Eenheid brengen in het verhaal van organisaties – het versterken van de medewerkersbetrokkenheid – is de missie van Storytelling People. De identiteit van een organisatie is niet iets wat je verzint, het is iets wat je moet hervinden in de organisatie zelf. Een oorspronkelijke identiteit komt van binnenuit en vraagt om een zorgvuldige verwoording en verbeelding.

Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? De organisatie die zich de tijd niet gunt om deze vragen te stellen en te beantwoorden, doet zichzelf te kort. Immers, het verlangen naar geloofwaardige verhalen neemt sterk toe. Als er iets van belang is in deze tijd, is het eenheid van identiteit, eenheid van ambitie. Niet alleen alle neuzen dezelfde kant op, maar ook de bereidheid die kant werkelijk op te gaan. Organisaties die hun eigen verhaal kennen en dit levend hebben gehouden, zijn in de kern levenskrachtiger.

We werken daarbij van binnen naar buiten. Op basis van research, bedrijfsdocumentatie, interviews en workshops gaan we eerst op zoek naar ‘de ziel’ van een organisatie. Zoals je een mens kunt karakteriseren en persoonlijkheid geeft, zo doen wij dat voor organisaties. We bedenken het verhaal niet; we zoeken het, graven het uit, houden het tegen het licht en wegen het op authenticiteit.

Een goed organisatie verhaal bestaat uit meer dan een optelsom van keurig geformuleerde feiten, waarden, missie, visie en ambities. Als het goed is, proef je er ook de emotie in die de organisatie voortstuwt. Door mensen uit alle lagen van een organisatie te spreken komen niet alleen echt gevoelde waarden aan het licht, maar krijgen we ook zicht op wat mensen enthousiast maakt. Als Storytelling People zoeken en vinden we het verhaal dat mensen verbindt. Een verhaal dat intern inspireert, enthousiasmeert, zorgt voor verbondenheid en betrokkenheid. En extern herkenning, waardering en sympathie bewerkstelligt.

De beste organisatieverhalen voelen als thuiskomen: vertrouwd, warm, authentiek. Zulke verhalen roepen herkenning en trots op. Een verhaal dat door iedereen gedragen wordt, zorgt voor saamhorigheid. Waar het hoe dan ook om gaat, is dat het vuur dat met het verhaal wordt ontstoken is, gevoeld wordt door iedereen in de organisatie en door hen, direct of indirect, verder uitgedragen wordt. De ultieme belevenis van eenheid binnen een organisatie is het gevoel: wij zijn ons verhaal.

Zie voor verdere informatie: https://www.corporatestory.nl en https://www.storytellingpeople.nl